Sayfalar

28 Haziran 2013 Cuma

HEMŞİRE



TANIM 


Bireyleri; hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.
A- GÖREVLER 

- Hastayı kabul eder ve muayeneye hazırlar,
- Hasta bakımını yaparken, solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, temizlik vb. temel insan ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar,
- Acil durumlarda ilk yardım tedavisi yapar,
- Hasta için öngörülen tedaviyi uygular, takip eder ve düzenli olarak hastaya verilecek ilaçları temin eder, enjeksiyon yapar, serum takar, ameliyat yaralarını temizler, bandajlar, tansiyon ve vücut ısısını ölçer,
- Ameliyathanede fiziksel ortamı hazırlar, ameliyat ekibine yardımcı olur,
- Hastaların genel durumları hakkında yazılı rapor tutar,
- Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesi, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve istatistiki bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesinde görev alır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER 


- Tansiyon aleti, ısı aleti (derece), EKG aleti (kalp grafiği), monitör, oksijen tüpü ve çadırı,
- Enjektör, ilaçlar, solüsyon ve tüp, sonda,
- Pansuman alet-gereçleri ve malzemeleri,
- Aspiratör,
- Ameliyatta gerekli diğer malzemeler,
- Beden bakımında kullanılan küvet, havlu vb.
B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Hemşire olmak isteyenlerin;
- Normalin üstünde genel yeteneğe sahip,
- Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
- İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
- Sorumluluk duygusu yüksek,
- Çabuk ve doğru karar verebilen,
- Tedbirli, tertipli,
- Şefkatli, sevecen,
- Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı
kimseler olmaları gerekir.
C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Hemşireler resmi veya özel hastanelerde, dispanserler ve sağlık ocaklarında görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Hemşireler çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.
D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER 


Mesleğin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin “Hemşirelik” Bölümlerinde ve çeşitli üniversitelere bağlı, “Hemşirelik Yüksekokulları” ile “Sağlık Yüksekokulları”nın “Hemşirelik” programında ve “Sağlık Bilimleri Fakültelesi”nin “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” programlarında verilmektedir;
ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Temel Fen Bilimleri.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Yüksek öğretim kurumlarındaki mesleğin eğitiminin verildiği programlara girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri”” lisans programları için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Sağlık Meslek Liselerindeki mesleğin eğitiminin verildiği programlara girebilmek için;
- İlköğretim okulu mezunu olmak (öğrenimine ara vermemek ve orta öğretim kurumlarına devam etmemiş olmak),
- Kız olmak,
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liseleri için,
- Merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak ,
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liseleri için,
- Sağlık Meslek Liseleri (Gündüzlü) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak, gerekmektedir.
Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe – Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanları ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

Orta öğretim kurumlarının, “Ebelik”, Ebelik-Hemşirelik, Hemşirelik” bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, “Hemşirelik” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

“Acil Bakım Teknikerliği”,Acil Yardım Teknikerliği, Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği”, “Ana – Çocuk Sağlığı”, “Anestezi”, “Anestezi Teknikerliği”, “Diyaliz”, “Ebelik”, “Hemşirelik”, “Hidroterapi”, “Medikal Bakım”, “Perfüzyon”, “Radyoterapi”, “Radyoloji”, “Sağlık Memurluğu”, “Sağlık Teknikerliği”, “Toplum Sağlığı” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi, Sağlık Meslek Liselerinde 4 yıl, yüksek öğretim kurumlarında da 4 yıldır. Hemşirelik eğitiminde dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Eğitimleri süresince;
- Hemşirelik mesleğinin tarihçesini,
- İnsan yapısı ve fonksiyonları, mikrop ve parazitler, sterilizasyon ve dezenfeksiyon önlemleri uygulamasını ve bağışıklığını,
- İlaçları, ilaçların etki ve yan etkilerini, ilaçların korunması ve uygulanmasını,
- Mesleği uygularken insan davranışlarının sebeplerini, hasta bakımındaki yerini, insan ilişkilerini,
- Bulaşıcı hastalıkların, bulaşma ve yayılma yolları ile alınacak tedbirleri,
- Sağlık hizmetlerinde eğitim ve eğitim programlarının hazırlanması, uygun eğitim araçlarının seçimini,
- İlkyardım, temel hasta bakımı ilke ve yöntemlerini, bunların hastaya uygulanmasını,
- Dahiliye hastalarının bakım ilkelerini, cerrahi müdahale gerektiren hastaların bakımını,
- Çocuk hastalıklarının bakım ilkeleri ve uygulamasını,
- Doğum ve aile planlamasını,
- Akıl sağlığı ve hastalıklarını, hastaların özelliklerine göre gerekli bakımı,
- Sağlık hizmetleri ile ilgili istatistiki bilgi toplama ve değerlendirme yöntem ve uygulamalarını öğrenirler.
Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ders programı ile İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ders programı EK’te yer almaktadır.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


- Sağlık Meslek Liselerindeki eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara, Sağlık Meslek lisesi diploması, Yüksek öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans diploması
ve Hemşire ” unvanı verilir.
E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Hemşireler; üniversite bünyesinde bulunan hastaneler, devlet hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı hastaneler, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlar ile pansiyonlu okullarda, dispanserler, özel sağlık kurumları, çeşitli kurumlar bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yaparlar.
- Meslekte işsiz kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır. Sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanıdır.
- Teknolojik ilerleme, sağlık konusunda halkın bilinçlenmesi sağlık hizmeti talebini artırmıştır. Buna paralel olarak devletin desteklediği sağlık kuruluşlarının sayısının artması, diğer taraftan özel hastanelerin giderek yaygınlaşması bu meslek elemanının çalışma alanını genişletmiştir.
F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.
EĞİTİM SONRASI

Hemşireler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde kamu sektöründe çalışmaları halinde; yüksek öğretim programlarından mezun olanlar 8. derecenin 1. kademesinden, sağlık meslek liselerini bitirenler 12. derecenin 2. kademesinden maaş alırlar. Maaşlar kıdeme ve belirlenen katsayı artışlarına paralel olarak artar.

Özel hastane, poliklinik vb. yerlerde çalışanlar ise piyasa koşullarına göre zaman içerisinde hizmet süreleri, mesleki deneyim ve bilgilerine göre değişik oranlarda ücret almaktadırlar.
G- MESLEKTE İLERLEME

Eğitimlerini başarı ile tamamlayarak hemşire olarak göreve başlayanlar, zaman içerisinde sorumlu hemşire, baş hemşire yardımcılığı ve baş hemşireliğe yükselebilirler.

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

Yüksek lisans (mastır) yapanlar uzman hemşire olarak görev yapabilirler.
BENZER MESLEKLER 

- Sağlık Memuru,
- Ebe,
- Eczacı.
H- EK BİLGİLER
İ.Ü. FLORENCE NİGHTİNGALE
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
MÜFREDAT DERS PROGRAMI:

I. Yıl I. Yıl
I. Yarıyıl: II. Yarıyıl:

- Hemşireliğe Giriş, - Hemşirelik Esasları,
- Anatomi-Histoloji, - Fizyoloji,
- Psikoloji, - Biyokimya,
- Beslenmeye Giriş, - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
- Mikrobiyoloji-Parazitoloji, - Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi,
- Yabancı Dil, - Yabancı Dil,
- Türk Dili, - Türk Dili,
- Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler,
II. Yıl II. Yıl
I. Yarıyıl: II. Yarıyıl:

- Patoloji, - Sağlık Sosyolojisi,
- Farmakoloji, - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği,
- İç Hastalıkları Hemşireliği, - Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği,
- Epidemiyoloji, - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
- Yabancı Dil, - Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi,
- Yabancı Dil,
III. Yıl III. Yıl
I. Yarıyıl: II. Yarıyıl:

- Doğum ve Kadın hast.Hemşireliği, - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
- İstatistik, - Hemşirelikte Araştırma,
- Eğitim Psikolojisi, - Hemşirelik Tarihi, Deontolojisi ve Yasa., - Afetlerde Hemşirelik ve İlk Yardım,
IV. Yıl IV. YılI. Yarıyıl: II. Yarıyıl:
- Psikiyatri Hemşireliği, - Halk Sağlığı Hemşireliği,
- Hemşirelikte Yönetim, - Hemşirelikte Öğretim.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
MÜFREDAT DERS PROGRAMI:

I. Yıl I. Yıl
I. Yarıyıl: II. Yarıyıl:

- Hemşireliğe Giriş, - Hemşirelik Esasları,
- Anatomi, - Fizyoloji,
- Histoloji, - Mikrobiyoloji-Parazitoloji,
- Beslenmeye Giriş, - Temel İngilizce II,
- Biyokimya, - Türk Dili II,
- Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler, - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
- Temel İngilizce I, - Seçmeli Ders (Müzik),
- Türk Dili I,
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
- Hemşirelik Esasları,
II. Yıl II. Yıl
I. Yarıyıl: II. Yarıyıl:

- İç Hastalıkları Hemşireliği, - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği,
- Patoloji, - Epidemiyoloji ve Hemşirelikte Araştırma I,
- Farmakoloji, - Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği,
- Temel İngilizce III, - Sağlık Eğitimi,
- Eğitim Psikolojisi, - Temel İngilizce IV,
- Seçmeli Ders (Beden Eğitimi), - Seçmeli Ders (Beden Eğitimi),
III. Yıl III. Yıl
I. Yarıyıl: II. Yarıyıl:

- Doğum, Kadın Sağl. ve Hast.Hemş., - Doğum, Kadın Sağl. ve Hastalıkları Hemşireliği,
- Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Hemş., - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği,
- Biyoistatistik, - Epidemiyoloji ve Hemşirelikte Araş.
- Hemş. Tarihi, Deontolojisi ve Yasa., - Afetlerde Hemşirelik ve İlkyardım,
- Sağlık Sosyolojisi, - Sağlık Antropolojisi,
- Mesleki İngilizce I, - Mesleki İngilizce II,
IV. Yıl IV. Yıl
I. Yarıyıl: II. Yarıyıl:

- Psikiyatri Hemşireliği, - Halk Sağlığı Hemşireliği,
- Hemşirelikte Öğretim, - Hemşirelikte Yönetim,
- Temel Bilgisayar, - Mesleki İngilizce IV.
- Mesleki İngilizce III,
I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Çeşitli üniversitelerin katalogları,
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Türk Meslekler Sözlüğü İŞKUR Genel Müdürlüğü Yayın NO: 190,
- Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu,2001
- Sağlık Meslek Liseleri (Gündüzlü) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu (Sağlık Bakanlığı- 2001-2002)
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder